Gemstone Necklaces

N310

N310

N310

image29

Prehnite

SOLD

N311

N310

N310

image30

Lapis Lazuli, Aquamarine &

Blue Lace Agate

Length: 27"

$98

N312

N310

N312

image31

Amethyst 

Length: 25.5"

SOLD

N313

N313

N312

image32

Stellerite, Jade & Carnelian

Length: 26"

$95

N314

N313

N314

image33

Carnelian & Garnet

Length: 26.5" 

$95

N315

N313

N314

image34

Quartz, Onyx, Moonstone & Hematite

Length: 26"

$86

N316

N316

N316

image35

Tourmalated Quartz, Botswana Agate & 

Moonstone

Length: 26.5"
$49

N317

N316

N316

image36

Tibetan

Length: 27"
$84

N318

N316

N318

image37

Buffalo Bone Carving, Botswana Agate &

Jasper

Length: 26"
$60

N319

N319

N318

image38

Carnelian, Red Coral & Garnet

Length: 28"
$90

N320

N319

N320

image39

Blue Lace Agate, Moonstone & Amethyst

Length: 28"
$64

N325

N319

N320

image40

Amethyst 

Length: 24"

$80

N325

N325

N325

image41

 Carnelian & Garnet

Length: 21.5"

$45

N326

N325

N325

image42

Agate, Hematite & Obsidian

Length: 28"

$85

N327

N325

N327

image43

Red Tiger Eye & Agate

Length: 22"

$35

N329

N329

N327

image44

Multi-Color Tiger Eye & Smoky Quartz

Length: 24.5"

$38

N330

N329

N330

image45

Carnelian & Silver Caps

Length: 23.5"

$48

N331

N329

N330

image46

Red Tiger Eye, Smoky Quartz & Pink Aventurine

Length: 22"

$35